Vaše dotazy

Který model zvolit pokud chci zaměření pouze na bezhotovostní platby?

V případě, že čerpací stanice nebude na tankautomatu akceptovat hotovost je cenově nejvýhodnější CardManager Compact. Tento model umožnuje komplexní možnosti veškerých bezhotovostních plateb.

 

Který tankautomat umí akceptovat hotovost?

Akceptace hotovosti je k dispozici na typovém provedení CardManager. Tento typ volíme v případě, kdy akceptaci hotovosti požadujeme již od počátku, nebo v případě kdy akceptaci bankovek předpokládáme umožnit později.

Jsou připraveny dvě varianty hotovostních akceptorů. Akceptace bankovek v CZK nebo EUR je zákazníky často požadována, a proto také v tankovacích automatech realizována. Je však potřeba akceptaci hotovosti vždy vyhodnotit z hlediska bezpečnosti v dané lokalitě, stejně tak logistiku výběru hotovosti. Na čerpací stanici veřejné máme možnost výběr provádět průběžně. Na čerpací stanici samoobslužné musíme řešit výběr hotovosti vlastními kapacitami nebo využít služeb bezpečnostní agenturou. Akceptace mincí není k dispozici.

Pro bezpečnost vložené hotovosti děláme maximum: instalujeme otřesová čidla napojená na zabezpečovací systém, integrujeme poplašnou sirénu, napojujeme tankovací automat na kamerový systém a v neposlední řadě jsme zajistili dveře se zesílenou bezpečností a trezorovým zámkem v prostoru peněžního boxu.

 

Vrací tankovací automat hotovost zpět?

Ne, v případě vložené hotovosti a následného nedočerpání předplacené částky tankovací automat vydá tzv. doklad o přeplatku, tedy kupón jako ceninu pro použití při dalším tankování. Zákazník pak zadá číslo kupónu na klávesnici před tankováním, nebo načte čárový kód (je-li tankovací automat vybaven čtečkou čárových kódů). V praxi se tato metoda osvědčila, zákazníci ji běžně používají. Průměrný počet vydaných přeplatků z hotovostních transakcí je cca 3 %, průměrná výše přeplatku něco přes 400 Kč.

 

Může si řidič nechat doklad o přeplatku proplatit v hotovosti?

Je-li čerpací stanice vybavena pokladními systémy Shop2000 / Euroshop a tato možnost je nakonfigurována, může si zákazník nechat proplatit přeplatek v hotovosti bez nutnosti dalšího čerpání.

 

Řidiči nákladní dopravy vytváří na ČS fronty, jak je možné co nejvíce urychlit jejich odbavení?

Pro zvýšení rychlosti odbavení transakcí na fleet karty je vhodný CardManager Slim, který je umístěn přímo na výdejním ostrůvku. Řidič provede platbu kartou přímo u stojanu.Po natankování a vyzvednutí účtenky může řidič bez prodlení pokračovat v cestě.

 

Není tankovací automat CardManager pro řidiče příliš náročný na obsluhu?

Ovládání všech tankautomatů je intuitivní a jednoduché. V případě modelu CardManager a CardManager Compact je tankautomat ovládán pomocí grafických ovládacích prvků na velké dotykové obrazovce. Řidič je naváděn krok za krokem, na obrazovce se mu zobrazují i pomocné reálné fotografie daného kroku (např. obsluha platebního terminálu). Pro usnadnění obsluhy zákazníkům ze zahraničí lze přepnout texty do několika nabízených světových jazyků.

V případě modelu Slim je tankautomat ovládán pomocí displeje a klávesnice bankovního terminálu.

 

V čem je lepší externí tankovací automat o proti zabudovanému zařízení přímo do hlavy stojanu?

Každá čerpací stanice má své individuální provozní potřeby. Například pro externí tankovací automat je zde řada argumentů. Samostatně stojící tankovací automat CardManger a CardManager Compact mohou ovládat celou čerpací stanici, prakticky bez ohledu na počet stojanů nebo počet průjezdních míst. Tedy postačí jedno platební zařízení pro celou čerpací stanici. Tankovací automat může být umístěn centrálně nebo v bezprostřední blízkosti výdejného stojanu. Volba stojanu je velice rychlá, řidiči na sebe v žádném případě nečekají, ani si nepřekážejí. Pokud pak například dojde k poruše, výměně či poškození stojanu, provádějí se jen opravy a výměny stojanů, ale tankovací automat zůstává dále v provozu.

Pro některé čerpací stanice však může být provedení CardManager Slim a CardManager Built in (vestavěný) provozně výhodnější.

 

Kolik tankovacích automatů potřebuji na svou čerpací stanici?

Volba počtu, umístění a konfigurace tankovacích automatů je jedním z prvních kroků realizace samoobslužného provozu na čerpací stanici. Pro menší stanice postačí jeden tankovací automat CardManager nebo CardManger Compact, který obsluhuje všechna výdejní místa. V případě větších stanic se rozmístí tankovací automaty tak, aby bylo použití pro zákazníky komfortní, např. použitím varianty Slim. Při akceptaci pouze lokálních karet je možno použít model CardManager Mini.

 

Lze doklad o přeplatku uplatnit na jiném tankovacím automatu, než kde byl vydán? Je to možné i na jiné čerpací stanici?

Pokud je na čerpací stanici instalováno více CardManagerů, je možné uplatnit přeplatek na kterémkoliv z nich. Možnost uplatnit přeplatek i na jiné stanici téhož provozovatele se připravuje.

 

Zákazník platí bankovní kartou, zadá na částku k odběru, ale následně celou částku nevyčerpá. Jak dostane své peníze zpět?

Princip čerpání v režimu s bankovní kartou, stejně jako s fleet kartou, je formou tzv. předautorizace, tedy ověřením, že pro příslušný nákup má řidič peníze na svém účtu k dispozici, a zablokováním této částky (podobně jako v hotelu). Na předvolenou částku je čerpání povoleno a výdejní stojan po dosažení této hodnoty čerpání ukončí. V případě, že řidič předvolenou částku nevytankuje celou (má plnou nádrž či přeruší tankování manuálně), tankovací automat odešle po zavěšení pistole informaci o skutečném odběru. Banka či vydavatel fleet karty zákazníkovi pak z jeho účtu odečte pouze částku dle skutečného odběru.

 

Jak je udělena sleva/přirážka?

Sleva nebo přirážka udělená např. na určitý typ karty se realizuje formou dodatečného přidání/odebrání množství pohonných hmot k předvolené částce. Příklad slevy: Zákazník předvolí 1000 Kč při platbě kartou nebo vloží 1000 Kč bankovku. To odpovídá třeba 25 litrům pohonné hmoty. Tankovací automat vypočte slevu např. ve výši 4 % a zvýší povolené množství o 1 litr.

 

Tankovací automat nenahradí obsluhu ve všech případech, co třeba staniční tankovací karty?

CardManager může samoobslužně akceptovat celou řadu standardních fleet karet, a stejně tak i vlastní lokální karty provozovatele. Zde podporujeme i více typů nosičů – čárové kódy, magnetické karty, bezkontaktní karty.

 

Na čerpací stanici používáme již řadu let věrnostní slevové karty. Umí tankovací automat uplatňovat i slevy?

Ano, veškeré vydané slevové karty lze na tankovacím automatu po příslušné konfiguraci uplatnit, stejně jako při současné platbě u obsluhy. V případě předautorizace požadované částky je místo slevy poskytnuto větší množství pohonných hmot.

 

Jak je zabezpečeno, že zákazník neujede bez placení?

Princip čerpání na tankovacím automatu je založen na tzv. předautorizaci. Pokud není dostatečné množství finančních prostředků na účtu zákazníka (v bance, u vydavatele fleet karty) k dispozici, terminál čerpání nepovolí, nebo požadovanou částku sníží dle dostupných prostředků.

 

Mohu instalovat tankovací automat na svou stávající veřejnou čerpací stanici? Co proto musím zajistit?

Ano, konstrukce a funkce CardManageru umožňuje i kombinovaný provoz na čerpací stanici s obsluhou. Lze tedy tankovací auotmat provozovat společně s pokladním systémem z produkce společnosti UNICODE SYSTEMS (Shop 2000, Euroshop), CardManager se pak v systému chová jako další pokladna. Konfiguračně může být tankovací automat v provozu souběžně s pokladnou, nebo v noci samostatně. Pro spuštění je potřeba zajistit fyzickou instalaci a napojení tankovacího automatu do systému.

 

Když jeden řidič tankuje, musí ostatní čekat?

CardManager standardně podporuje obsluhu více zákazníků najednou, tzn. že řidiči postupně uhradí na jednom tankovacím automatu zvolenou částku a poté souběžně čerpají. Dokončit tankování a vyzvednout si doklad mohou ve stejném pořadí, ale i v jiném. Tankovací automat tak zajišťuje vysokou kapacitu odbavení zákazníků i při obsluze více výdejních míst najednou. 

 

Pokud tankuje více řidičů najednou, neprohodí si pak účtenky?

Tankuje-li více řidičů najednou, při vyzvednutí dokladu u tankovacího automatu nejprve na obrazovce zvolí, na kterém místě tankovali. Teprve poté je doklad vytištěn. Existuje sice teoretické riziko, že zákazník (záměrně či omylem) zvolí jiné výdejní místo, tyto případy však řešíme velmi zřídka a zpravidla se je podaří vyřešit mezi řidiči na místě. Pro urychlení odbavení lze také konfiguračně nastavit, že se účtenka tiskne ihned po dotankování bez volby výdejního místa.

 

Formulář pro vaše dotazy

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Zeptejte se nás a rádi odpovíme i vám.

Aktuality

Partneři

Partner ČSOB Partner Česká spořitelna Partner Unicredit Bank Raiffeisen bank Komerční banka Partner CCS Ingenico Sonet